Natječaji / Javni pozivi

17. siječnja 2019. -28. lipnja 2019.
Otvoreni

ITU – Biciklističke staze urbane aglomeracije Osijek

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
 • jlrs

Cilj Poziva je izgradnja, prilagodba i modernizacija mreže biciklističkih staza namijenjenih javnoj uporabi i povezivanju raznih oblika prijevoza prihvatljivih za okoliš.

Biciklistička infrastruktura će doprinijeti boljoj povezanosti na linijama koje služe za dnevne migracije na području aglomeracije, većem korištenju javnih sredstava prijevoza kroz nadovezivanje biciklističkih infrastruktura na linije javnog prijevoza i stvaranje pretpostavki za multi-modalni prijevoz, smanjenju emisija CO2 te povećanoj sigurnosti biciklista, ali i ostalih sudionika u prometu.

Bespovratna sredstva koja se isplaćuju u okviru ovog Poziva ne smatraju se državnom potporom.

Prihvatljivi prijavitelji

Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su slijedeće jedinice lokalne samouprave (JLS) Urbane aglomeracije Osijek:

 • Grad Osijek 
 • Grad Belišće 
 • Grad Valpovo 
 • Općina Antunovac 
 • Općina Bilje 
 • Općina Čepin 
 • Općina Darda
 • Općina Ernestinovo 
 • Općina Petrijevci

Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 17. siječnja 2018. godine u 10:00 sati