Natječaji / Javni pozivi

20. prosinca 2018. -30. travnja 2019.
Otvoreni

ITU – Revitalizacija kulturne baštine urbane aglomeracije Osijek

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Ostalo
 • Turizam
KORISNICI SREDSTAVA:
 • jlrs

Predmet Poziva: Ulaganja u kulturnu baštinu u svrhu razvoja turizma i povećanja zapošljavanja na području Urbane aglomeracije Osijek.

Svrha (cilj) Poziva: Pružanje potpore projektima temeljenima na obnovi kulturne baštine Urbane aglomeracije Osijek, koji osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Najviši mogući udio bespovratnih sredstava je 85% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova Projekta.

Prihvatljivi prijavitelji i partneri

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne samouprave (JLS) na području Urbane aglomeracije Osijek utvrđene temeljem Odluke o ustrojavanju urbane aglomeracije Osijek od 24. studenoga 2015. godine (MRRFEU, KLASA: 011-01/15-02/4; URBROJ: 538-06-1-2/016-15-8):

 • Grad Belišće
 • Grad Valpovo
 • Općina Bilje
 • Općina Čepin
 • Općina Erdut
 • Općina Ernestinovo

Obvezan partner za sve projektne prijedloge za projekte koji obuhvaćaju aktivnosti pod rednim brojem 2. iz točke 2.7. Uputa za prijavitelje (infrastrukturna ulaganja u kulturnu baštinu i razvoj popratnih sadržaja) je odgovarajući Ured turističke zajednice na nacionalnoj/regionalnoj/lokalnoj razini i to prema Upisniku turističkih zajednica Ministarstva turizma temeljem Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08).

Drugi prihvatljivi partner(i) u okviru ovog Poziva su:

 1. Tijela javne vlasti, JLS, JR(P)S;
 2. Ustanove u kulturi;
 3. Vlasnici kulturnih dobra – vidjeti Napomenu 2 (točka 2.2. Uputa za prijavitelje);
 4. Mali i srednji poduzetnici;
 5. Organizacije civilnog društva – vidjeti Napomenu 1 (točka 2.2. Uputa za prijavitelje)