Natječaji / Javni pozivi

03. svibnja 2021. -02. srpnja 2021.
Otvoreni

JAVNI NATJEČAJ za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor
  • Građani
  • Ostali

Predmet javnog natječaja je dodjela nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području
Osječko-baranjske županije iz sredstava Proračuna Osječko-baranjske županije u 2021. godini.
Projekt „Pametna sela“ predstavlja novi koncept razvoja ruralnog prostora koji stvara lokalno
stanovništvo koje pokreće lokalne inicijative i traži praktična rješenja za probleme u svojim sredinama
radi povezivanja sa susjednim selima, općinama i gradovima pronalazeći zajedničke interese, stvarajući
partnerstva koja uključuju jedinice lokalne samouprave, lokalne proizvođače, male poduzetnike, udruge,
zadruge i poduzeća, sve koji mogu pridonijeti cilju održivog rasta, gospodarskog razvoja i povećanju
kvalitete života u ruralnom prostoru.
Osnovne karakteristike pametnog sela su: zamjena tradicionalnih mreža i usluga digitalnim gdje god je
to moguće (digitalizacija nije uvjet), bolja upotreba znanstvenih dostignuća, bolja kvaliteta života i veći
životni standard, bolja iskorištenost dostupnih resursa, nove mogućnosti za životnu sredinu, ulaganja u
infrastrukturu, razvoj poslovanja, dobro upravljanje, jačanje ljudskog potencijala i izgradnja dodatnih
kapaciteta zajednice.
Provedba novog koncepta ruralnog razvoja “Pametna sela” ima za cilj poboljšanje ekonomskih,
socijalnih i/ili okolišnih uvjeta življenja u ruralnom prostoru, dok je područje primjene koncepta široko
i može se odnositi na zelenu ekonomiju (npr. kružnu ekonomiju, obnovljive izvore energije i dr.), ruralni
turizam, poduzetništvo, poljoprivredu, digitalnu tehnologiju, izgradnju infrastrukture, mobilnost,
zdravstvo, obrazovanje, kulturu, sport, ali i mnoga druga područja.

Sudionicima natječaja čiji Projekt ostvari najveći broj bodova dodjeljuje se 20 novčanih nagrada u
ukupnom iznosu od 200.000,00 kuna kako slijedi:
– prva nagrada u iznosu od 30.000,00 kuna,
– druga nagrada u iznosu od 25.000,00 kuna,
– treća nagrada u iznosu od 20.000,00 kuna,
– četvrta nagrada u iznosu od 15.000,00 kuna,
– šest nagrada u iznosu od 10.000,00 kuna i
– deset nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna.
U postupku dodjele nagrada primjenjuju se odredbe važeće Uredbe Europske Komisije 1407/2013.
kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Više informacija o natječaju i prijavi pronađite na poveznici