Natječaji / Javni pozivi

30. ožujka 2018. -04. lipnja 2018.
Otvoreni

Jačanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za podršku učinkovitoj resocijalizaciji i reintegraciji počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Ovim pozivom se, kroz provedbu odobrenih projekata, želi omogućiti unaprjeđivanje kapaciteta organizacija civilnoga društva za osmišljavanje i razvoj usluga postpenalnog prihvata, nastavak programa obrazovanja i resocijalizacije maloljetnih i punoljetnih počinitelja kaznenih djela te unaprjeđenje suradnje organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, društvenih poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći cilj Poziva je stvaranje uvjeta za učinkovitiju resocijalizaciju i reintegraciju počinitelja kaznenih djela u društvenu zajednicu.

Specifični ciljevi Poziva su:

1. Unaprijediti suradnju organizacija civilnoga društva, odgojno-obrazovnih ustanova, ustanova za obrazovanje odraslih, ustanova u socijalnoj skrbi, socijalnih zadruga, poduzeća osnovanih od strane neprofitnih organizacija te jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi tretmana započetih u okviru izvršavanja kaznenopravnih sankcija te politika postpenalnog prihvata i resocijalizacije počinitelja kaznenih djela;
2. Unaprijediti kapacitete organizacija civilnoga društva za osmišljavanje, razvoj i provedbu usluga postpenalnog prihvata te za pružanje podrške počiniteljima kaznenih dijela u približavanju tržištu rada kroz osposobljavanje i usavršavanje nakon izdržavanja kazne.

Prijavitelj može biti organizacija civilnoga društva sa sljedećim pravnim statusom:
a) udruga – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o udrugama (NN 74/14, 70/17),
b) zaklada – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o zakladama i fundacijama (NN
36/95, 64/01), ili
c) pravna osoba vjerske zajednice – osnovana, registrirana i djeluje sukladno Zakonu o
pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02, 73/13)

Ukupna financijska sredstva u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznose 27.000.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 500.000,00 kn, a najviši iznos koji se može dodijeliti pojedinom Projektu iznosi 1.200.000,00 kn.

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, pri čemu prijavitelji i partneri nisu dužni osigurati sufinanciranje iz vlastitih sredstava.

Više informacija i dokumentacija za prijavu