Natječaji / Javni pozivi

15. srpnja 2020. -14. rujna 2020.
Otvoreni

Javni natječaj za dodjelu nagrada za izradu projektnih ideja „Pametna sela“ na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Javna infrastruktura
 • Razvoj civilnog sektora
 • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
 • Socijalna uključenost
 • Turizam
 • Kreativna industrija
KORISNICI SREDSTAVA:
 • jlrs
 • Znanstvene organizacije / škole / učilišta / vrtići
 • civilni_sektor_neprofitni_sektor
 • Građani
 • Ostali

Problem zaostajanja ruralnih područja u odnosu na urbane sredine i depopulacija tih područja nije samo problem Hrvatske ili zemalja istočne Europe već je prisutan i u najrazvijenijim zemljama Europske unije, te je prihvaćeno da je rješavanje ovog problema od strateškog interesa za cijelu Europu. Europski parlament je na plenarnoj sjednici održanoj u ožujku 2019. godine, prihvatio Pametna sela kao novi koncept razvoja ruralnih područja u novom financijskom razdoblju 2021.-2027. godine te donio odluku o financiranju ovog koncepta iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda s najmanje 2,4 milijarde eura, ali i s mogućnošću dodatnog financiranja iz ostalih fondova EU.

Pametna sela – definicija

„Pametna sela“ su zajednice u ruralnim područjima koje koriste inovativna rješenja za poboljšanje svoje otpornosti, nadograđujući se na lokalne snage i mogućnosti. Oslanjaju se na participativni pristup u razvoju i provedbi svoje strategije za poboljšanje ekonomskih, socijalnih i/ili okolišnih uvjeta, posebno mobiliziranjem rješenja koja nude digitalne tehnologije. „Pametna sela“ imaju koristi od suradnje i povezivanja s drugim zajednicama i akterima u ruralnim i urbanim područjima. Pokretanje i primjena strategija „Pametna sela“ može se temeljiti na postojećim inicijativama i može se financirati iz različitih javnih i privatnih izvora.

Zajednice u ruralnim područjima mogu obuhvaćati jedno ili više ljudskih naselja, bez ikakvih ograničenja u pogledu administrativnih granica ili broja stanovnika. Što se tiče uvjeta prihvatljivosti za potporu, države članice mogu koristiti definicije ruralnih područja kako je predviđeno OECD-om, EUROSTAT-om ili drugim definicijama.

Participativni pristup znači aktivno sudjelovanje lokalne zajednice u izradi i odlučivanju u vezi sa konceptom „Pametna sela“. Tijekom faze provedbe, participativni pristup osigurat će da se na odgovarajući način riješe potrebe za izgradnjom kapaciteta i obukom ljudi.

Digitalne tehnologije uključuju informacijske i komunikacijske tehnologije, iskorištavanje velikih podataka i/ili inovacije povezane s uporabom Interneta stvari (IoT – engl. Internet of things). Oni djeluju kao poluga koja omogućuje „Pametnim selima“ da postanu okretnija, bolje iskoriste svoje resurse i poboljšaju privlačnost ruralnih područja i kvalitetu života seoskih stanovnika. U svakom slučaju korištenje digitalnih tehnologija je poželjno ali nije preduvjet da određena zajednica postane „Pametno selo“. Tamo gdje je to moguće, brzi širokopojasni pristup olakšat će uvođenje digitalnih rješenja.

Strategije „Pametnog sela“ odgovaraju izazovima i potrebama na njihovom teritoriju nadograđujući njihove lokalne snage i prednosti. Strategije moraju odrediti kratkoročne, srednjoročne i dugoročne ciljeve. Napredak mora biti mjerljiv pomoću pokazatelja uspješnosti koji će biti postavljeni u planu puta. Ove mape puta treba pregledavati u redovitim intervalima kako bi se omogućilo kontinuirano poboljšavanje. Strategije mogu imati za cilj, na primjer, poboljšati pristup uslugama (u raznim područjima kao što su zdravlje, obuka ili prijevoz), poboljšati poslovne mogućnosti i stvoriti radna mjesta, razvoj kratkih lanaca opskrbe hranom i poljoprivrednih praksi, razvoj obnovljivih izvora energije, za razvoj kružnog gospodarstva, za bolje iskorištavanje prirodnih resursa, za prilagodbu klimatskim promjenama, očuvanje okoliša i biološke raznolikosti, za bolju valorizaciju kulturne baštine za veću turističku atraktivnost itd.

Ruralna područja diljem Europe prolaze kroz brze promjene. Tranzicija sadrži rizik, ali i realnu priliku da kroz novi koncept razvoja „Pametna sela“ ruralna područja igraju novu i zapaženiju ulogu.

Više informacija