Natječaji / Javni pozivi

18. veljače 2022. -24. ožujka 2022.
Otvoreni

Javni poziv na Program podrške 2022 - Zaklada Kultura nova

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Razvoj civilnog sektora
 • Ostalo
 • Kreativna industrija
KORISNICI SREDSTAVA:
 • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Zaklada “Kultura nova” objavila je Javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022.

Na Javni poziv u okviru Programa podrške 2022 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju s odredbama važećih propisa
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o financiranju programa/projekta u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način)
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u Vodiču za prijavu na Program podrške 2022.

Indikativni proračun za Program podrške 2022 s rokom prijave 24. 3. 2022. iznosi 240,000 kn.

Podrška u Programskom području 7 ostvaruje se putem Javnog poziva na predlaganje projekata u jednoj od sljedećih kategorija:

a) podrška za jednokratne projekte do 40,000 kn

b) podrška za kontinuirane projekte do 40,000 kn

Provedba aktivnosti

 • u kategoriji a) može započeti i završiti bilo kad u razdoblju od 1. 7. 2022. do 30. 6. 2023.
 • u kategoriji b) mora trajati kontinuirano tijekom 12 mjeseci, od 1. 7. 2022. do 30. 6. 2023.

Napomena: S obzirom na to da se ovaj Javni poziv provodi u prvoj polovici 2022. prijava iznimno može sadržavati i aktivnosti koje su se provodile od 1. 1. 2022. do 30. 6. 2022. ako su one sastavni dio projekta.

Na Javni poziv prijavu mogu podnijeti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje aktivno djeluju najmanje jednu (1) godinu od dana registracije do dana zaključivanja ovog Javnog poziva.

Svaki prijavitelj ima pravo podnijeti jednu (1) prijavu na ovaj Javni poziv.

Da bi prijava bila prihvatljiva moraju proći najmanje dvije (2) godine od dana donošenja odluke o dodjeli bespovratnih sredstava prijavitelju u Programskom području 7, kategoriji a.

Rok za podnošenje prijava je 24. ožujka 2022., 16 h.

Više informacija o Javnom pozivu pronađite na poveznici