Natječaji / Javni pozivi

16. travnja 2021. -31. svibnja 2021.
Otvoreni

JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) za 2021. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva

Grad Beli Manastir, Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti objavio je  dana 16. travnja 2021. godine Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19) za 2021. godinu.

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava za 2021. godinu poslodavcima u području gospodarstva (poduzetništva i obrtništva) na području Grada Belog Manastira kojima je uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost i likvidnost poslovanja.

Korisnici mjera su obrtnici i poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva koji aktivno obavljaju gospodarske djelatnosti na području Grada Belog Manastira i ispunjavaju određene Programom propisane uvjete koji kumulativno moraju biti ispunjeni :
da imaju registrirano sjedište ili poslovnicu na području Grada Belog Manastira i do
20 zaposlenih na puno radno vrijeme,
• u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave nemaju vlasničke udjele više od 25%, te se odnosi i na njihova trgovačka društva kćeri,
• da obavljaju gospodarsku djelatnost kojima je zabranjen rad sukladno točki III. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, KLASA: 81006/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235, od 27. studenoga 2020. godine,
• da su korisnici mjere HZZ-a – Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19),
• da nemaju blokadu računa, odnosno zabranu isplate i prijenosa novčanih sredstava po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (“Narodne novine”, broj: 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20) u trenutku donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava,
• da ima podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Belom Manastiru u trenutku donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.

 

Visina potpore:

• 2.000,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235, od 27. studenoga 2020. godine, a imaju sjedište na području Grada Belog Manastira
• 1.500,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235, od 27. studenoga 2020. godine, a imaju poslovni prostor u kojem aktivno provode gospodarsku djelatnost na području Grada Belog Manastira.

Više informacija o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji potražite na poveznici