Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. -01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu mladim poljoprivrednicima na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora mladom poljoprivredniku odobrava se za one prihvatljive troškove koji će rezultirati modernizacijom proizvodnog procesa i/ili povećanjem proizvodnog kapaciteta kroz povećanje standardnog ekonomskog rezultata.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi podizanja novih nasada i/ili restrukturiranje postojećih nasada, kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg ili višegodišnjeg bilja, sjemena ili sadnog materijala, opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju EU, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 70.000,00 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je mladi poljoprivrednik koji obavlja primarnu poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo ili obrt za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a stariji je od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva, koji posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine i po prvi put je nositelj poljoprivrednog gospodarstva.

Primarna poljoprivredna djelatnost iz prethodnog stavka je proizvodnja primarnih poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom zemljištu ili proizvodnja proizvoda u stočarstvu navedenih u Prilogu I. Ugovora funkcioniranju Europske unije bez primjene dodatnih postupaka kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda.

Korisnik potpore ne smije biti nositelj poljoprivrednog gospodarstva kraće od jedne, a duže od tri godine, prije podnošenja zahtjeva za potporu, mora imati sjedište odnosno prebivalište na području Županije i ulaganje mora biti na području Županije.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.