Natječaji / Javni pozivi

15. siječnja 2019. -11. veljače 2019.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora programima destinacijskih menadžment kompanija u 2019.

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Turizam
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Ostali

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe razvoja i uvođenja na tržište složenih turističkih proizvoda za tržište posebnih interesa koji pridonose sljedećim ciljevima:

  • aktiviranju neiskorištenih turističkih resursa i kreiranju novih motiva dolazaka turista na cijelom području Hrvatske
  • obogaćivanju turističke ponude
  • razvoju inovativnih proizvoda koji omogućavaju produljenje turističke sezone i smanjenje sezonalnosti te povećanje turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone te na kontinentu
  • stvaranju prepoznatljivog imidža Hrvatske kao destinacije turizma posebnih interesa te
  • tržišnoj valorizaciji složenih turističkih proizvoda kao razloga dolaska turista u pojedinu destinaciju u Hrvatskoj

Korisnici sredstava
Za sredstva potpore mogu se kandidirati sve pravne i fizičke osobe koje su registrirane kao turistička agencija, sukladno važećim propisima o pružanju usluga u turizmu u Republici Hrvatskoj.