Natječaji / Javni pozivi

15. siječnja 2019. -25. veljače 2019.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora turističkim zajednicama za programe/projekte na turistički nerazvijenim područjima u 2019.

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Turizam
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs
  • Ostali

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Hrvatske turističke zajednice za programe/projekte turističkih zajednica koji se odvijaju na turistički nerazvijenim područjima.
Turistički nerazvijeno područje definirano je važećim Pravilnikom o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima (NN 132/17 i 70/18).
U smislu ovog Javnog poziva, Pravilnik o potporama turističkim zajednicama na turistički nerazvijenim područjima uzima u obzir razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (NN 132/17).

Sredstva potpore dodjeljivat će se za:
A) programe/projekte TZŽ pretežito na turistički nerazvijenim područjima
B) programe/projekte TZ na turistički nerazvijenim područjima.

Korisnici potpore su:
1. TZŽ za programe/projekte koji se pretežito odnose na TNP na razini županije/klastera
2. TZ mjesta, općina/gradova/područja na TNP.