Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. -01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu poljoprivrednicima u preradi poljoprivrednih proizvoda na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora se odobrava za one prihvatljive troškove koji će rezultirati povećanjem, modernizacijom i unaprjeđenjem prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu koje se bavi primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.

Prihvatljivi troškovi su troškovi nabave strojeva i opreme za pakiranje, sušenje i preradu poljoprivrednih proizvoda u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, a u svrhu prerade poljoprivrednih proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije, nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do 30.000,00 kuna. Ukoliko je korisnik potpore stariji od 18 godina i mlađi od 40 godina na dan podnošenja zahtjeva intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000,00 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je poljoprivrednik koji obavlja poljoprivrednu djelatnost prerade poljoprivrednih proizvoda na poljoprivrednom gospodarstvu, registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro i mali poduzetnik, a upisan je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine.

Prerada poljoprivrednih proizvoda iz prethodnog stavka definirana je Uredbom 1407/2013. i znači sve postupke prerade poljoprivrednih proizvoda koji za ishod imaju proizvod koji je također poljoprivredni proizvod, osim u poljoprivrednim djelatnostima potrebnim za pripremu životinjskog ili biljnog proizvoda za prvu prodaju.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno ulaganje mora biti na području Županije.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.

Osječko-baranjska županija