Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. -01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
KORISNICI SREDSTAVA:
  • znanstvene_organizacije_skole_ucilista

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za istraživačke projekte u poljoprivredi na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora se odobrava za istraživačke projekte primjenjive na poljoprivrednim gospodarstvima, a koji se odnose na istraživanje i razvoj u sektoru poljoprivrede, posebno uz tržište i marketing u poljoprivredi, u području prerade, skladištenja i čuvanja poljoprivrednih proizvoda, a koja su vezana uz navodnjavanje, ratarsku i stočarsku proizvodnju i proizvodnju voća i povrća.

Prihvatljivi troškovi su svi troškovi koji su nastali u pripremi i provedbi istraživačkog projekta primjenjivog na poljoprivrednim gospodarstvima, a odnose se na rad istraživača, troškove instrumenata i opreme koja se upotrebljava za istraživački projekt, kao i drugi materijalni troškovi koji su nastali u izravnoj vezi s istraživačkim projektom. Navedeni troškovi prihvatljivi su nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 20.000,00 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je pravna osoba registrirana za znanstvene, odnosno istraživačke radove.

Korisnik potpore mora istraživačke aktivnosti provoditi na području Županije.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.