Natječaji / Javni pozivi

05. veljače 2018. -31. listopada 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) za izradu dokumentacije za provedbu mjere 07 iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (nastavno: Program ruralnog razvoja).

Potpore za prihvatljiva ulaganja iznose do 50% od ukupno nastalih troškova po pojedinom projektu, a najviše do iznosa od 250.000,00 kuna. Potpora iz prethodnog stavka jedinici lokalne samouprave nije bespovratna nego ju je korisnik obvezan vratiti Županiji, nakon što Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izvrši prvu isplatu sredstava za sve prihvatljive troškove, a među kojima su i troškovi za izradu dokumentacije za koje je Županija dodijelila potporu.

Korisnik može tijekom godine podnijeti jednu prijavu za svaku podmjeru. Ukoliko korisnik podnese više prijava tijekom godine, nova potpora se ne može odobriti dok korisnik nije Županiji u cijelosti vratio ranije odobrenu potporu za prihvatljive troškove.

Više informacija i dokumentacija