Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. -01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za ulaganja u kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu u ratarskoj proizvodnji, kao i proizvodnji voća i povrća odobrava se za troškove analize tla i preporuke za gnojidbu.

Prihvatljivi trošak je trošak analize tla i preporuke za gnojidbu proveden od ovlaštenih institucija, a koji je nastao nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je 40% od cijene jedne analize tla i preporuke za gnojidbu, a najviše do 2.000 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno poljoprivredno zemljište se mora nalaziti na području Županije.

Javni poziv je otvoren od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.