Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. -01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za očuvanje tradicionalne proizvodnje i razvoj tržišta autohtonih proizvoda na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora se odobrava za  prihvatljive troškove koji će rezultirati proizvodnjom svinjskog mesa na tradicionalni način u razdoblju od najmanje 10. mjeseci.

Prihvatljivi troškovi su troškovi kupovine prasadi od registriranog uzgajivača s područja  Osječko-baranjske, Vukovarsko-srijemske, Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, hrane za tov, usluge veterinarskog pregleda i lijekova, usluge kontrole mesa na trihinelozu, usluge klanja u registriranoj klaonici, kao i drugi troškovi povezani uz proizvodnju, a koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Prihvatljivi troškovi iz prethodnog stavka odobravaju se uz uvjet da je meso tovljenika utrošeno u proizvodnju autohtonih proizvoda, a što se dokazuje računom, otpremnicom ili na neki drugi način koji nedvojbeno dokazuje navedeno.

Intenzitet potpore je do 70% prihvatljivih troškova i po jednom tovljeniku iznosi do 400,00 kuna, a najviše ukupno po jednom korisniku do 4.000,00 kuna. Najmanji broj tovljenika po korisniku za koji se može dobiti potpora je tri, a najveći deset tovljenika.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo upisano u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili fizička osoba koja posjeduje potrebne uvjete za uzgoj stoke.

Korisnik potpore mora imati prebivalište na području Županije, odnosno proizvodnja se mora odvijati na području Županije.

 

Osječko-baranjska županija