Natječaji / Javni pozivi

11. ožujka 2021. -09. travnja 2021.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za održavanje poslovanja-Ministarstvo branitelja

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva

Potpora za održavanje poslovanja dodjeljuje se temeljem Programa stručnog osposobljavanja i
zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN
20/21, dalje: Program), a podrazumijeva mjeru pomoći mikro i malim poduzetnicima, obrtnicima i
poljoprivrednicima sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta smrtno stradalog ili
nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata ili djeteta
HRVI-a iz Domovinskog rata te braniteljskim zadrugama koji mogu dokazati teškoće u poslovanju
uzrokovane nekom specifičnom ili nepredvidivom situacijom.

Cilj Poziva je očuvanje poslovanja i održivosti proizvodnje te reaktivacija i oporavak poslovanja
odnosno ublažavanje posljedica nastalih nepovoljnim uvjetima uzrokovanih specifičnim i
nepredvidljivim situacijama.

Potpora iznosi do najviše 15.000,00 kuna, uključujući i navedeni iznos. Potpora je jednokratna i
nepovratna ukoliko se namjenski utroši u skladu s odobrenim troškovnikom.

 

Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom pozivu traje od 11. ožujka do 9. travnja 2021. godine