Natječaji / Javni pozivi

14. kolovoza 2018. -30. studenoga 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2018. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Ostali

Grad Beli Manastir objavio je 14.kolovoza 2018. Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje razvoja malog poduzentništva na području Grada Belog Manastira u 2018. godini.

Prijavitelji na Javni poziv za dodjelu potpora za poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2018. godini mogu biti mikro subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Belog Manastira.

Prijavitelji na Javni poziv ne mogu biti subjekti :
1. koji su u 2018. godini već ostvarili pravo na potporu kroz ovaj Javni poziv,
2. koji imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Belom Manastiru,
3. koji imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnove poreza, mirovinskog ili
zdravstvenog osiguranja,
4. koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije,
5. čiji vlasnik ili suvlasnik ima drugu tvrtku ili obrt koja je u postupku predstečajne
nagodbe, stečaja ili likvidacije.

Javni poziv sadrži sljedeće mjere potpore:
1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika (potpora od 80% prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kn)
2. Potpora za marketing i promociju poduzetnika početnika (potpora od 80% ostvarenih troškova, a najviše do 10.000,00 kn.)
3. Potpora za sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete (potpora od 80% ostvarenih troškova, a najviše do 5.000,00 kn) 

Prijave se mogu podnositi od dana objave javnog poziva 14.kolovoza 2018. do iskorištenja sredstava namijenjenih za provedbu mjera potpore malog poduzetništva, a ne kasnije od 30. studenog 2018. godine