Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2018. -01. prosinca 2018.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Predmet ovoga Javnog poziva je prikupljanje zahtjeva za dodjelu potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija).

Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje dodjeljuje se za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama koje su od značaja za razvoj poljoprivredne proizvodnje, autohtonih proizvoda i očuvanje tradicije, odnosi se na sudjelovanje na sajmovima i izložbama, natjecanjima, festivalima, smotrama i drugim srodnim manifestacijama.

Prihvatljivi troškovi su: troškovi najma i zakupa prostora, kotizacije, uvrštenja u sajamski katalog, izrade promidžbenih materijala, putni troškovi i drugi opravdani troškovi koji su u neposrednoj vezi s organizacijom i sudjelovanjem na manifestacijama, koji su nastali nakon 1. prosinca 2017. godine.

Intenzitet potpore je do 100% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka, a najviše do 10.000,00 kuna.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Korisnik potpore je poljoprivrednik registriran kao obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, obrt, mikro, mali i srednji poduzetnik upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Korisnik potpore mora imati sjedište ili prebivalište na području Županije, odnosno poljoprivredna proizvodnja se mora odvijati na području Županije.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2018. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2018. godine.