Natječaji / Javni pozivi

05. ožujka 2019. -01. prosinca 2019.
Otvoreni

Javni poziv za dodjelu potpora za uređenje ruralnog prostora na području Osječko-baranjske županije

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs

Potpora za uređenje ruralnog prostora odobrava se za izgradnju i održavanje ruralne infrastrukture, poboljšanje komunikacijskih veza unutar ruralnog prostora popravkom i izgradnjom putne mreže.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koju su nastali nakon 1.prosinca 2018. godine:

-troškovi nabavke potrebnog materijala,

-građevinski radovi i drugi troškovi koji su u neposrednoj vezi s izgradnjom i održavanjem ruralne infrastrukture,

-popravkom i izgradnjom putne mreže

 

Korisnik potpore je jedinica lokalne samouprave s područja Županije koja izvrši prihvatljiva ulaganja u naseljima s manje od 5.000 stanovnika.

 

Intenzitet potpore je do 50% prihvatljivih troškova iz prethodnog stavka.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.

Javni poziv otvoren je od 1. ožujka 2019. godine do utroška sredstava planiranih u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, a najkasnije do 1. prosinca 2019. godine.