Natječaji / Javni pozivi

31. svibnja 2019. -21. siječnja 2020.
Otvoreni

JAVNI POZIV za dostavu zahtjeva za iskazivanje interesa načelne financijske podrške "Tradicionalnim" projektima iz potprograma "Klimatske aktivnosti" i "Okoliš" po natječaju programa LIFE 2014 - 2020 za 2019. godinu"

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • jlrs
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor
  • Ostali

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike s Hrvatskim vodama i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost osiguralo je nacionalno sufinanciranje za projekte koji se prijavljuju na natječaj programa LIFE u 2019. godini.

Program LIFE je financijski instrument Europske unije koji potiče razvoj i provedbu inovativnih odgovora na izazove povezane s okolišem i klimatskim promjenama. Odabrane projekte, Europska komisija kroz program LIFE sufinancira u iznosu do 55 % prihvatljivih troškova, osim projekata iz Prirode i bioraznolikosti koji se sufinanciraju najviše do 60 %, dok projekti usmjereni na konkretne aktivnosti očuvanja prioritetnih vrsta i tipova staništa propisanih EU direktivama o staništima i pticama mogu ostvariti najviše do 75 % sufinanciranja.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost sufinancirat će do 50 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na zaštitu okoliša, klime i prirode, a Hrvatske vode sufinancirat će do 40 % od preostalog iznosa koji korisnik mora osigurati za projekte usmjerene na usmjerene na održivo upravljanje vodnim resursima.

Na LIFE program se mogu prijaviti javna tijela, privatne tvrtke i nevladine organizacije. Mogućnost nacionalnog sufinanciranja ostvarit će oni projekti koji zadovolje uvjete iz javnog poziva.