Natječaji / Javni pozivi

15. rujna 2023. -16. listopada 2023.
Otvoreni

JAVNI POZIV za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Kultura
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • JLP(R)S
 • Organizacije civilnog društva / neprofitni sektor
 • Udruge
 • Građani
 • Ostali

Osječko – baranjska županija objavila je Javni poziv za financiranje javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Predmet ovoga Javnog poziva je provedba postupka dodjele namjenskih financijskih sredstva za programe i projekte pravnih i fizičkih osoba, kojima Osječko-baranjska županija nije osnivač niti suosnivač, u području kulture u okviru sljedećih djelatnosti i područja:

 • djelatnost zaštite, očuvanja i održivog upravljanja kulturnom baštinom,
 • knjižničnu djelatnost, nakladničku i knjižarsku djelatnost,
 • muzejsku i arhivsku djelatnost,
 • glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost,
 • dramsku i plesnu umjetnost,
 • vizualnu umjetnosti i audiovizualnu djelatnost,
 • interdisciplinarnu i novu umjetničku i kulturnu praksu i
 • međunarodnu kulturnu suradnju i mobilnost

Cilj i prioritet ovoga Javnog poziva jest poticanje i promicanje kulture i kulturnih djelatnosti koji pridonose ravnomjernom kulturnom razvitku i unapređivanju kulture i kulturnih djelatnosti na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: Županija) te utvrđivanje prijedloga javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2024. godinu.

Pravo prijave za dodjelu sredstava imaju ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici,  udruge, druge fizičke i pravne osobe te jedinice lokalne samouprave koje provode programe i projekte u području kulture.

Financijska sredstva za javne potrebe u kulturi koje se financiraju temeljem ovoga Javnog poziva u iznosu od 221.000,00 eura planirana su u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može odobriti korisniku je 133,00 eura, a najveći iznos je 15.000,00 eura.

Prijava se podnosi na propisanim obrascima opisa programa/projekta i proračuna programa/projekta sa svom popratnom dokumentacijom, elektroničkim putem ili u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici.

Rok za dostavu prijedloga je 30 dana od dana objave ovoga Javnog poziva, odnosno od 15. rujna do 16. listopada 2023. godine.