Natječaji / Javni pozivi

12. travnja 2022. -31. prosinca 2022.
Otvoreni

Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije (EnU-1/22)

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Energetska učinkovitost i zaštita okoliša
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici
  • jlrs
  • Znanstvene organizacije / škole / učilišta / vrtići
  • Ostali
  • Potporne institucije za poduzetnike

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije.

Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu potrošnju odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije sukladno Tehničkim uvjetima.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, tijela državne uprave, ostali proračunski i izvanproračunski korisnici, ustanove, zadruge, vjerske zajednice, trgovačka društva, fizičke osobe (obrtnici), obiteljska poljoprivredna gospodarstva, privatni iznajmljivači , samostalne djelatnosti, upravitelji višestambenih zgrada i ostali pravni subjekti (osim udruga).

Sredstva Fonda dodjeljivat će se do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 100.000.000,00 kuna.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 12. travnja 2022. godine od 9:00 sati.
Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.