Natječaji / Javni pozivi

12. veljače 2018. -12. ožujka 2018.
Otvoreni

JAVNI POZIV za potpore događanjima u 2018. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
 • civilni_sektor_neprofitni_sektor
 • Ostali

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za događanja na teritoriju Republike Hrvatske od međunarodnog, nacionalnog ili regionalnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koja doprinose sljedećim ciljevima:

 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire, destinacije i Hrvatske u cjelini,
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone,
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u PPS razdoblju
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma,
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma

Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju događanja sukladno sljedećim programima:

 1. Potpore događanjima u pred i posezoni (PPS razdoblje)
 2. Potpore nacionalnim i regionalnim događanjima
 3. TOP događanja