Natječaji / Javni pozivi

15. siječnja 2019. -11. veljače 2019.
Otvoreni

Javni poziv za potpore TOP događanjima u 2019. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Turizam
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • jlrs
 • Ostali
 • socijalni_poduzetnici_zadruge

Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke zajednice za TOP događanja na teritoriju Republike Hrvatske, koja su glavni motiv dolaska turista u destinaciju i doprinose sljedećim ciljevima:

 • promociji Hrvatske kao turističke destinacije
 • unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine uže ili šire destinacije i Hrvatske u cjelini
 • razvoju sadržaja koji omogućavaju produljenje turističke sezone
 • povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju pred i posezone
 • jačanju snage brenda hrvatskog turizma
 • stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.

TOP događanja su prepoznatljiva događanja, održana najmanje dva puta u posljednjih pet godina za
koja se procjenjuje da su motiv dolaska najmanje 10.000 posjetitelja te imaju jak promidžbeni učinak u zemlji i inozemstvu, i to kulturna, zabavna, eno-gastronomska, povijesna i tradicijska. 

Za sredstva potpore mogu se kandidirati pravne i fizičke osobe:
• trgovačka društva
• obrti
• zadruge
• javne ustanove
• ustanove u kulturi
• umjetničke organizacije
• jedinice lokalne i regionalne samouprave
• turističke zajednice