Natječaji / Javni pozivi

02. svibnja 2023. -16. svibnja 2023.
Otvoreni

Javni pozivi Osječko-baranjske županije za potpore u ruralnom turizmu za 2023. godinu - ULAGANJA U AUTOHTONU ENO I GASTRO PONUDU

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u povećanje konkurentnosti poduzetnika
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
 • Turizam
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • OPG
 • Zadruge
 • Udruge
 • Građani

Osječko-baranjska županija objavila je 2. svibnja 2023. godine javni poziv za prikupljanje prijava za dodjelu potpora u ruralnom turizmu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2023. godinu za:

Ulaganja u autohtonu eno i gastro ponudu

 • prihvatljivi prijavitelji: svi pružatelji usluga u ugostiteljstvu i turizmu koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Županije, a koji nude hranu i piće lokalnih poljoprivrednih proizvođača i imaju s njima sklopljene ugovore
 • prihvatljivi troškovi: kupovina poljoprivrednih proizvoda od lokalnih poljoprivrednih proizvođača
 • razdoblje prihvatljivosti troškova: troškovi nastali u razdoblju od dana zatvaranja posljednjeg javnog poziva, odnosno od 28. lipnja 2022. godine do dana otvaranja novog javnog poziva za dodjelu potpora u ruralnom turizmu
 • intenzitet potpore: do 50% prihvatljivih troškova, a najviše do iznosa od 1.327,23 eura 
 • poziv je otvoren do daljnjega ili do utroška sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2023. godine

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a u slučaju da je porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a i ima pravo na odbitak PDV-a, te drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova.

Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji koji su u cijelosti opravdali namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna i koji nemaju dug prema Županiji.

Pravo na podnošenje prijave nemaju podnositelji koji su blokirani, odnosno u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno koji su u postupku likvidacije.

Potpore se odobravaju temeljem podnesenih prijava za dodjelu potpora na propisanom obrascu.

Obrazac prijave s propisanom dokumentacijom u privitku, dostavlja se osobno ili poštanskom pošiljkom.

Više informacija i obrasce za prijavu pronađite na mrežnim stranicama OBŽ-a: