Natječaji / Javni pozivi

27. kolovoza 2018. -24. rujna 2018.
Otvoreni

Javni poziv„Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2018. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • Obrtnici
  • socijalni_poduzetnici_zadruge

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. god.

Ciljevi ovog Otvorenog javnog poziva su:

  • rast i razvoj poduzetništva
  • tehnološko unapređenje i jačanje konkurentnosti
  • uravnotežen regionalni razvoj.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A – Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA :
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,                                                                                                                                      – prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta i
– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.