Natječaji / Javni pozivi

31. svibnja 2022. -20. lipnja 2022.
Otvoreni

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Turizam
 • Investicije u povećanje konkurentnosti poduzetnika
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • Poljoprivrednici
 • Zadruge

Ministarstvo turizma objavilo je javni poziv KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA koji je otvoren do 20.06.2022. godine!

Ukupan iznos raspoloživih sredstava  iznosi 13.000.000 HRK.

Intenzitet javne potpore:

 • do 60 %
 • intenzitet potpore po projektu može se uvećati do 100% kod potpore za MJERU B – POMOĆ UGOSTITELJSKOM SEKTORU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE.

Prihvatljivi korisnici:

 • subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti i zadruge) registrirani za ugostiteljske i/ili turističke djelatnosti
 • OPG – obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja pružaju ili će pružati ugostiteljske i/ili turističke usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.

MJERE:

A1 – HOTELI

 • postojeći objekti koji imaju rješenje iz skupine: Hotel, Hotel baština (heritage), Difuzni hotel, Aparthotel, Turističko naselje, Turistički apartmani, Pansion, Integralni hotel (udruženi), Lječilišne vrste hotela
 • ulaganja vezana uz realizaciju nivoa uređenja i opreme višeg standarda i kvalitete
 • razvoj i unaprjeđenje dodatnih sadržaja: bazeni, spa, wellness i drugi rekreacijski, sportski, zabavni ili tematski sadržaji
 • ulaganja u opremu i/ili sadržaje koji će doprinijeti dobivanju neke od propisanih oznaka posebnog standarda
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 400.000,00 kuna.

A2 – KAMPOVI

 • postojeći ili novi ugostiteljski objekti iz skupine KAMPOVI: Kamp, Kamp odmorište
 • ulaganja vezana za obnovu, proširenje i uređenje postojećeg kampa, podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 300.000,00 kuna.

A3 – OPG (obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) / Poljoprivrednik

 • podizanje kvalitete osnovnih i dodatnih sadržaja na OPG-u
 • razvoj ili unaprjeđenje dodatnih sadržaja, kao što su: sportsko – rekreativni, konjički, lovni i ribolovni, aktivni i pustolovni, cikloturistički, kreativno-edukativni sadržaji, sadržaji vezani za etno zbirke i tradicijske zanate te poljoprivredne aktivnosti namijenjene turistima, bazeni, tematski i zabavni parkovi
 • ulaganje u gradnju, rekonstrukciju i/ili uređenje/opremanje novih smještajnih kapaciteta, vinotočja/kušaonica, izletišta na OPG-u
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 150.000,00 kuna.

B – POMOĆ UGOSTITELJSKOM SEKTORU NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

 • sanacija ugostiteljskog objekta ukoliko je siguran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili ga je moguće sanirati i osposobiti za nastavak ugostiteljske djelatnosti unutar 6 mjeseci
 • preseljenje ugostiteljske djelatnosti u drugi (zamjenski) poslovni prostor
 • opremanje i sanacija interijera ugostiteljskog objekta
 • najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.

Bespovratna sredstva se mogu dobiti za sljedeće aktivnosti (sukladno prihvatljivim aktivnostima pojedine Mjere):

 • pripremu zemljišta, trošak gradnje, obnove, rekonstrukcije, uređenja pripadajuće parcele
 • trošak održavanja i/ili preuređenja, modernizacije objekta, infrastrukture i parcele
 • nabavu, montažu i stavljanje u funkciju opreme, strojeva, uređaja, alata
 • troškove vezane za mjere energetske učinkovitosti
 • troškove informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja koji su izravno vezani za određenu aktivnost projekta.

Za sve dodatne i najnovije informacije te za provjeru kriterija na osnovi novoobjavljenog javnog poziva javite se  na naše kontakte.