Natječaji / Javni pozivi

05. travnja 2018. -21. svibnja 2018.
Otvoreni

Lag Baranja - mjera 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva
 • Poljoprivrednici
 • socijalni_poduzetnici_zadruge

Lokalna akcijska grupa Baranja dana 5. travnja 2018. godine objavljuje 1. Natječaj iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za mjeru 1.1.4. Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava, a koji je sukladan tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020. godine.

Prihvatljivi prijavitelji u skladu s poglavljem 2. točkom 2.1. Natječaja su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 eura, a nalaze se na području LAG-a Baranja kako slijedi:

Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac

Gradovi: Grad Beli Manastir, dio Grada Osijeka – odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje

Zahtjev za potporu mogu podnijeti mala poljoprivredna gospodarstva sljedećih organizacijskih oblika:

 1. obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
 2. obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
 3. trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela),
 4. zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Rok za podnošenje prijave projekata je od 19. travnja. 2018. do 21. svibnja 2018. godine.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava po ovom LAG-natječaju iznosi 1.562.988 kuna, a visina potpore po nositelju projekta iznosi 15.000 eura, odnosno 111.642,00 kuna.

Isplata javne potpore vrši se u dvije jednake rate u razdoblju od najviše 3 godine i to prva rata nakon dobivanja Odluke o dodjeli sredstava od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a druga (zadnja) rata nakon završetka provedbe prihvatljivih aktivnosti iz poslovnog plana.

Prihvatljivost nositelja projekta te sve ostale potrebne informacije o načinu prijave mogu se pronaći u LAG-natječaju. Tekst LAG-natječaja kao i ostala prateća dokumentacija nalaze se na web-stranici LAG-a Baranja pod rubrikom LAG natječaji kao i na sljedećoj poveznici:

http://lag-baranja.hr/lag/lag-natjecaji

Za potrebe pripreme i informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG-natječaj održat će se tri terenske radionice prema rasporedu kako slijedi:

 1. Beli Manastir, 10. travnja 2018. godine
 • Velika vijećnica Grada Belog Manastira, Imre Nagya 2c
 • od 10,00 do 13,00 sati
 1. Kneževi Vinogradi, 12. travnja 2018. godine
 • Dom kulture Kneževi Vinogradi, Glavna 82
 • od 17,00 do 20,00 sati
 1. Bilje, 17. travnja 2018. godine
 • Dom kulture Bilje, Kralja Zvonimira 2
 • Od 16,00 do 19,00 sati

Radionice u ostalim općinama bit će dogovorene naknadno.

Pozivamo zainteresirane prijavitelje da se odazovu na radionice kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave

Više informacija i dokumentacija za prijavu