Natječaji / Javni pozivi

26. listopada 2018. -15. studenoga 2018.
Otvoreni

Natječaj za dodjelu braniteljskih stipendija 2018./'19. godina

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Građani

Natječaj za dodjelu stipendija tijekom redovitoga srednjoškolskog obrazovanja, redovitoga sveučilišnog i stručnog studija, te za dodjelu naknada dijela troškova školarine poslijediplomskih studija na visokim učilištima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata, djeci smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, djeci nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, hrvatskim ratnim vojnim invalidima iz Domovinskog rata i djeci HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljcima i djeci dragovoljaca iz Domovinskog rata i djeci hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u Domovinskom ratu sudjelovali najmanje 100 dana kao pripadnici borbenog sektora za školsku, odnosno akademsku godinu 2018./2019. :

1. Mjesečni iznos stipendije tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja za učenike iznosi 200,00 kuna.
2. Mjesečni iznos stipendije za studente iznosi 500,00 kuna.
3. Naknade dijela troškova školarine poslijediplomskih studija biti će odobrene u iznosu od 6.000,00 kuna.
4. Korištenje stipendije odobrava se korisnicima u razdoblju od 1. rujna do 30. lipnja u školskoj, odnosno akademskoj godini 2018./2019.

1. Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja
Pravo na stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja (obrazac A) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:
– da je redoviti učenik srednje škole;
– da ima prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred osnovne škole najmanje 3,75;
– da ne ponavlja godinu;
– da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
– da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

2. Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija
Pravo na stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija (obrazac B) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:
– da je redoviti student;
– da svladava upisani studij bez ponavljanja godine, odnosno da redovito napreduje u studiju osim u slučaju mirovanja studentskih prava sukladno članku 88. stavku 1. toč. 12. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju;
– da nema status apsolventa;
– ako je student prve godine studija, da je završio posljednji razred srednje škole s najmanjom prosječnom ocjenom 3,75;
– da mu je prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 3,25;
– da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
– da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi.

3. Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima
Pravo na naknadu dijela troškova studentima poslijediplomskih studija na visokim učilištima (obrazac C) može ostvariti kandidat koji udovoljava sljedećim uvjetima:
– da je upisan na poslijediplomski studij;
– da mu redoviti prihodi mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% proračunske osnovice predviđene zakonom koji regulira izvršavanje Državnog proračuna Republike Hrvatske;
– da nije korisnik stipendije po drugoj osnovi