Natječaji / Javni pozivi

17. travnja 2020. -30. studenoga 2020.
Otvoreni

NATJEČAJ za dodjelu potpora u poljoprivredi na području Grada Belog Manastira u 2020. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
 • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Obrtnici
 • Poljoprivrednici

Pozivaju se zainteresirane pravne i fizičke osobe da u skladu s Programom potpora
poljoprivredi na području Grada Belog Manastira za razdoblje 2019. – 2020. godine, dostave svoje
zahtjeve za potpore.

Potpore će se dodjeljivati prema sljedećim mjerama:
1. Mjera 1: Potpora plasteničkoj proizvodnji cvijeća, povrća, voća, gljiva i ljekovitog bilja
2. Mjera 2: Potpora proizvodnji meda
3. Mjera 3: Potpora biljnoj i stočarskoj ekološkoj te organskoj poljoprivrednoj proizvodnji
4. Mjera 4: Potpora za početnike u primarnim poljoprivrednim djelatnostima
5. Mjera 5: Potpora provedbi projekta kontrole plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima
6. Mjera 6: Potpora za voćarsku proizvodnju

Uvjeti potpore, dokumentacija i više o mjerama možete naći na poveznici ispod teksta.

Dokumentacija za prijavu sadrži:

 1. Zahtjev za potporu male vrijednosti (obrasci M-1 do M-6),
 2. Dokaz o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava (preslika rješenja ili zelene iskaznice),
 3. Preslika osobne iskaznice (obostrano) – za fizičke osobe,
 4. Preslika dokaza o upisu u odgovarajući registar – za pravne osobe,
 5. Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,
 6. Izjava o primljenim potporama „de minimis“,
 7. Potvrdu o podmirenim obvezama prema Gradu Belom Manastiru,
 8. Dokumentirani izdaci za koje se traži potpora (predračuni, računi, cjenici, uplatnice i sl.)
 9. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

(2) Ovisno o mjeri za koju se traži potpora potrebno je dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. Presliku posjedovnog lista ili zemljišno-knjižnog izvatka ili ugovora o zakupu za zemljište na kojem se odvija proizvodnja,
 2. Presliku rješenja o upisu u upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji,
 3. Preslika dokaza o upisu u registar pri Hrvatskom pčelarskom savezu.

Načini i rokovi podnošenja zahtjeva za potpore

 • Zahtjevi za potporu s ostalom dokumentacijom za prijavu podnose se na adresu:

Grad Beli Manastir, 

Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir

„Ne otvarati – natječaj za potpore u poljoprivredi“

 • Rok za podnošenje zahtjeva za potpore počinje objavom natječaja na oglasnoj ploči i

mrežnim stranicama Grada Belog Manastira i traje do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. 

studenog 2020. godine.