Natječaji / Javni pozivi

25. srpnja 2022. -26. kolovoza 2022.
Otvoreni

Natječaj za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u povećanje konkurentnosti poduzetnika
 • Poljoprivreda i ruralni razvoj
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Poljoprivrednici
 • sopg_opg

Nadležno tijelo: Ministarstvo poljoprivrede

Cilj Natječaja: pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima na potpomognutim područjima tradicionalno naseljenim nacionalnim manjinama u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivi razvoj, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području (smanjenje nezaposlenosti na ruralnom području i socio-ekonomsko osnaživanje nacionalnih manjina)

Prihvatljivost projekata: projekti ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti (potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5 % pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine

Ciljevi projekata: 

a) modernizacija i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
b) povećanje proizvodnog kapaciteta.

Planirana raspodjela sredstava po potpomognutim skupinama jedinica lokalne samouprave:

Razvojna skupina

I

IIIII

IV

Indikativni iznos sredstava za sve projekte (kn)

18.500.000

9.250.0005.550.000

3.700.000

 

Najniži/najviši iznos potpore:

 • najviše 60.000,00 kn po korisniku

Vrijeme provedbe projekata:

 • 8 (osam) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava

Prihvatljivi prijavitelji:

 • samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG)
 • upisano u Upisnik poljoprivrednika/Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava prije 1. siječnja 2022. godine
 • ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO),
 • sjedište SOPG-a/OPG-a mora biti na području definiranom u točki 1.4. Natječaja,
 • mora imati podmirene, odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske,

Prijavitelji koji su do sada ostvarili potporu iz:

 • Natječaja za financiranje projekata prema Programu za financiranje projekata lokalne infrastrukture i ruralnog razvoja na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina
 • Natječaja za provedbu tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“
 • na LAG natječaju sukladnom tipu operacije 6.3.1

ne mogu biti primatelji potpore temeljem ovoga Natječaja i njihove eventualne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prihvatljive aktivnosti/troškovi za financiranje:

 1. kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala (kod aktivnosti podizanja nasada/usjeva u iznos povećanja obima proizvodnje prihvatljivi su troškovi pripreme tla, sadnica/sjemena i sadnje/sjetve)
 2. kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
 3. podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 4. kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (kupljeni traktori moraju zadovoljavati EU normu Stupanj I)
 5. kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta (osim državnog poljoprivrednog zemljišta) – najviše 30.000,00 kn, odnosno 50 % od traženog iznosa potpore
 6. uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 7. građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 8. stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 9. operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva – najviše 12.000,00 kuna; usluge stručnjaka (konzultanta) najviše 3.000,00 kuna

Troškovi su prihvatljivi samo ako su nastali nakon 1.1.2022. godine.

Početak podnošenja prijava: 25.7.2022. godine.

Krajnji rok za prijavu: 26.8.2022. godine.