Natječaji / Javni pozivi

25. svibnja 2020. -31. prosinca 2020.
Otvoreni

Natječaj za podmjeru 17.1 Osiguranje usjeva, životinja i biljaka

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Nadležno tijelo: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
Program/fond:
Program ruralnog razvoja Republike Hrvatske/Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Datum objave Natječaja: 25. svibnja 2020. godine
Rok za podnošenje zahtjeva za isplatu potpore i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva: od 12:00 sati 1. lipnja 2020. – do 12:00 sati 31. prosinca 2020. godine

Predmet Natječaja:
Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“ br. 91/2019 i 37/2020 u daljnjem tekstu: Pravilnik) podmjere 17.1 „Osiguranje usjeva, životinja i biljaka“.
Svrha Natječaja:
Svrha Natječaja je dodjela potpore za financiranje prihvatljivih troškova premije osiguranja za police osiguranja koje ispunjavaju uvjete iz podtočke 2.3. ovoga Natječaja.
Ciljevi mjere:
Cilj je potaknuti poljoprivrednike na ugovaranje osiguranja njihove proizvodnje kako bi se umanjili ekonomski gubici prouzročeni nepovoljnim klimatskim prilikama i životinjskim bolestima.
Prihvatljivi korisnici:
Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika koje ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovoga Natječaja.

Ukupan iznos raspoloživih sredstava javne potpore po Natječaju: 100.000.000,00 kuna

Visina javne potpore:
Maksimalni iznos godišnje potpore po korisniku je 75.000 € u kunskoj protuvrijednosti prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine za koju su zahtjevi za isplatu potpore podneseni.
Intenzitet javne potpore:
Do 70% prihvatljive premije osiguranja (Europska unija sudjeluje sa 85 % udjela, a Republika Hrvatska s 15 % udjela)
Informacije o objavi Natječaja
Objava na mrežnoj stranici Agencije za plaćanja – www.apprrr.hr, a obavijest o objavi natječaja objavljuje se na mrežnim stranicama Ministarstva poljoprivrede – https://poljoprivreda.gov.hr, Europskih strukturnih i investicijskih fondova – www.strukturnifondovi.hr i Programa – www.ruralnirazvoj.hr