Natječaji / Javni pozivi

01. ožujka 2017. -31. ožujka 2018.
Otvoreni

Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“ – provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
  • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je dana 01. ožujka 2017. godine Natječaj za provedbu podmjere 19.4. „Tekući troškovi i animacija“–provedba tipa operacije 19.4.1. „Tekući troškovi i animacija“.

Korisnici su Lokalne akcijske grupe (LAG-ovi) koji su odabrani unutar tipa operacije 19.2.1. od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Prihvatljive aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1. su:

tekući troškovi
animacija
Javna potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava za provođenje prihvatljivih aktivnosti unutar tipa operacije 19.4.1.

Sredstva javne potpore osiguravaju se iz proračuna Europske unije i državnog proračuna Republike Hrvatske, od čega Europska unija sudjeluje s 90% udjela, Republika Hrvatska s 10% udjela, a intenzitet javne potpore iznosi 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.

Za prihvatljive aktivnosti unutar podmjere 19.4, tip operacije 19.4.1 korisnik može podnijeti Zahtjev za isplatu predujma jednokratno te Zahtjeve za isplatu u ratama. Korisnik je obvezan podnijeti Zahtjev za isplatu za svako obračunsko razdoblje (tromjesečje) u mjesecu nakon završetka tromjesečja na koje se odnosi predmetni Zahtjev za isplatu.

Zahtjevi za isplatu/Zahtjevi za isplatu predujma se mogu popunjavati i podnositi putem AGRONET-a počevši od 01. ožujka 2017. godine. Prvo obračunsko razdoblje (tromjesečje) je od 01. prosinca 2016. do 28. veljače 2017. godine. Rok za podnošenje Zahtjeva za isplatu za prvo obračunsko razdoblje je do 31. ožujka 2017. godine.

Upiti u vezi s odredbama natječaja za tip operacije 19.4.1.“Tekući troškovi i animacija“ se postavljaju isključivo putem web forme sa mrežne stranice www.ruralnirazvoj.hr i to od dana kada počinje teći rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za isplatu/isplatu predujma do dana kada završava rok za podnošenje Potvrde o podnošenju Zahtjeva za isplatu/isplatu predujma (01. ožujka 2017. – 31. ožujka 2018.). Samo odgovori na upite koji su postavljeni putem navedene web forme u navedenom periodu, smatraju se službenim.