Natječaji / Javni pozivi

04. svibnja 2020. -04. kolovoza 2020.
Otvoreni

Natječaj za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Turizam
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Poljoprivrednici

Korisnici

  • poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednika u rangu mikro i malih poslovnih subjekata,
  • fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću novu nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnim područjima.

Potpora se dodjeljuje za novu nepoljoprivrednu djelatnost koja nije započeta do vremena podnošenja Zahtjeva za potporu.

Prihvatljivi troškovi
Potpora se dodjeljuje za provođenje aktivnosti navedenih u Poslovnom planu.
Prihvatljive su aktivnosti iz sektora: turizam u ruralnom području; tradicijski, umjetnički obrti, izrada suvenira; usluge u ruralnim područjima; prerada/ trženje proizvoda.

Potpora
Do 100% ukupnih prihvatljivih troškova, 50.000 EUR-a po korisniku (378.000 kn)

Vrijednost natječaja
120.000.000,00 HRK
 

Svrha natječaja

Svrha ovoga Natječaja je pokretanje nepoljoprivredne djelatnosti na poljoprivrednim gospodarstvima, uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta, s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja

Datum prijave

4. lipnja 2020.

Kraj prijave

4. kolovoza 2020.

VIŠE INFORMACIJA