Natječaji / Javni pozivi

25. svibnja 2018. -14. prosinca 2018.
Otvoreni

Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura”

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • Ostali

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je drugi Natječaj za tip operacije 8.5.1. “Konverzija degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura” u okviru mjere 8 “Ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma”, podmjere 8.5. “Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Prihvatljivi korisnici su šumoposjednici, udruge šumoposjednika te trgovačka društva i druge pravne osobe koje na temelju zakona imaju javne ovlasti i koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske.

Zahtjev za potporu se sastoji od jednog dijela i korisnik ga može popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 2. srpnja 2018. godine od 12:00 sati do 14. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.