Natječaji / Javni pozivi

26. ožujka 2018. -26. lipnja 2018.
Otvoreni

INTERREG Adrion – 2. Poziv na dostavu projektnih prijedloga (Strateški poziv EUSAIR)

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Energetska_ucinkovitost_zasita_okolisa
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Trgovačka društva
  • jlrs
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Drugi Poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa međuregionalne suradnje INTERREG Adrion, financira se iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava te pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.

Cilj poziva je kroz partnerske projekte pružiti podršku implementaciji Jadransko jonske makroregionalne strategije EU u programskom području.

U ovom pozivu prihvatljivi su isključivo projekti koji pridonose ciljevima Strategije EU za Jadransko-jonsku regiju

Prioritetne os/specifični ciljevi otvoreni za prijavu u drugome pozivu:

  1. Održiva regija
    2.1. Promicanje održive valorizacije i očuvanja prirodnih i kulturnih dobara kao temelj razvoja Jadransko-jonskog područja
    2.2. Povećanje kapaciteta za transnacionalno rješavanje problema ranjivosti okoliša, rascjepkanosti i očuvanja ekosustava Jadransko -jonskog područja

Poziv na dostavu projektnih prijedloga će biti otvoren od 26. ožujka 2018. do 26. lipnja 2018.

Programsko područje:  Grčka, Hrvatska, Italija, Slovenija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija

Prihvatljivi prijavitelji: Nacionalna, regionalna i lokalna javna tijela(uključujući EGTS); Tijela s javnopravnim ovlastima (Članak2(4) Direktive 2014/24/EU); Privatne institucije, uključujući privatne tvrtke (EFRR); Međunarodne organizacije koje djeluju sukladno zakonu neke od država sudionica programa

Prijave se podnose elektroničkim putem ovdje.

Alokacija za drugi poziv u sklopu Prioritetne osi 2: Održiva regija iznosi oko 35 milijuna eura, intenzitet potpore iznosi do 85% za prijavitelje iz Hrvatske.

Natječajna dokumentacija je objavljena na stranici programa, a za više informacija o pozivu, pomoć pri traženju partnera i ostala pitanja kontaktirajte programsku kontakt točku za hrvatske partnere ili Zajedničko tajništvo Programa.