Natječaji / Javni pozivi

20. svibnja 2019. -31. srpnja 2019.
Otvoreni

INTERREG ADRION (Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 2014.-2020.) – 3. poziv na dostavu projektnih prijedloga

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Ostalo
  • Javna infrastruktura
  • internacionalna_transnacionalna_suradnja
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs

3. poziv na dostavu projektnih prijedloga se provodi u okviru Programa transnacionalne suradnje INTERREG V-B ADRION te se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj i IPA sredstava, pri čemu pridonosi Europskoj teritorijalnoj suradnji kao drugom cilju Kohezijske politike 2014. – 2020.
Opći cilj INTERREG ADRION programa je poticati izradu politika i inovacija u upravljanju koje bi potaknule integraciju partnerskih zemalja programskog područja, na osnovu bogatstva prirodnih, kulturnih i ljudskih resursa u jadransko-jonskom području. Područje suradnje pokriva teritorij osam zemalja, od kojih su četiri države članice Europske unije, tri su kandidati za članstvo, a jedna je potencijalni kandidat.
Ovaj poziv se odnosi na dvije prioritetne osi, odnosno četiri teme, a za pojedini projekt je potrebno osigurati minimalno šest (6) projektnih partnera iz barem šest (6) zemalja programskog područja:

Prioritetna os 1 – „Inovativna i pametna regija“ 
Tema 1: Strategija pametne specijalizacije (S3) u Plavom rastu – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)
Tema 2: Društvene inovacije – 2,6 mil. eura (ERDF + IPA)

Prioritetna os 3 – „Povezana regija“
Tema 1: Pomorski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)
Tema 2: Gradski promet – 3,1 mil. eura (ERDF + IPA)

Prijavitelji:

Javna tijela (nacionalna i regionalna) te tijela s javnim ovlastima sa sjedištem u programskom području.

Predviđeni maksimalni iznos sredstava po projektu je 2,6 milijuna eura na PO 1, te 3,1 milijun eura na PO 3, a intenzitet potpore za hrvatske partnere je 85% troškova projekta.
Proces prijave se provodi u jednoj fazi, što znači da se ispunjeni Prijavni obrazac i svi prilozi moraju predati do navedenog datuma. Predviđeni početak projektnih aktivnosti je u studenom 2019. godine.