Natječaji / Javni pozivi

01. svibnja 2021. -31. svibnja 2021.
Otvoreni

Objava LAG-natječaja iz Lokalne razvojne strategije LAG-a Baranja za provedbu Mjere 1.1.4. "Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava", koja je sukladna tipu operacije 6.3.1.

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Poljoprivrednici

Lokalna akcijska grupa (LAG) Baranja dana 15. travnja 2021. godine raspisala je novi LAG-natječaj za Mjeru 1.1.4. “Potpora osnaživanju postojećih mikro i malih poljoprivrednih gospodarstava” iz Lokalne razvojne strategije (LRS) LAG-a Baranja, koja je sukladna tipu operacije 6.3.1. iz Programa ruralnog razvoja (PRR) RH za razdoblje 2014.–2020. godine.

Ulaganje se mora provoditi na području LAG-a Baranja koje čine:

 • Općine: Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac
 • Gradovi: Grad Beli Manastir, dio Grada Osijeka, odnosno naselja Tvrđavica i Podravlje

Raspoloživa sredstva iznose 1.132.785,00 HRK, a visina potpore po projektu iznosi 113.278,50 HRK (15.000 EUR x tečaj 7,5519).

Prihvatljivi prijavitelji za ovaj Natječaj moraju imati sjedište na području LAG-a Baranja prije objave ovog Natječaja i trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

 • biti upisani u Upisnik poljoprivrednika sukladno nadležnim propisima najkasnije do 1. travnja 2021. godine
 • imati ekonomsku veličinu iskazanu u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 do 7.999 eura
 • biti mikro ili malo poduzeće
 • biti jedan od sljedećih organizacijskih oblika registriranih za poljoprivrednu djelatnost:
  – SOPG i OPG – sjedište SOPG-a / OPG-a u Upisniku
  – trgovačko društvo i zadruga – adresa sjedišta u Sudskom registru
  – obrt – adresa sjedišta obrta u Obrtnom registru

Iznimno, pčelari moraju biti upisani u Upisnik najkasnije do dana podnošenja prijave projekta, ali moraju biti upisani u Evidenciju pčelara i pčelinjaka najkasnije do 1. travnja 2021. godine.

Prihvatljive aktivnosti:

 • kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih / zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva, u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz priloga 2. ovog Natječaja, osim proizvoda ribarstva
 • kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
 • kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme (isključivo nove, osim traktora)
 • podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući i troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda (isključivo nova oprema)
 • stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga 2. ovog Natječaja, osim proizvoda ribarstva
 • operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

 

Rok za podnošenje prijava: od 1. svibnja 2021. godine, a najkasnije do 31. svibnja 2021. godine.

 

Više informacija o natječaju i kako se prijaviti na natječaj potražite na poveznici