Natječaji / Javni pozivi

02. svibnja 2018. -15. lipnja 2018.
Otvoreni

Očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • socijalni_poduzetnici_zadruge

Ovaj Otvoreni javni poziv namijenjen je mikro, malim i srednjim poduzetnicima (isključivo obrti,
trgovačka društva i zadruge) koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode
tradicijskog i umjetničkog obrta pretežito ručnim radom i u malim serijama, sukladno odredbama
Pravilnika o tradicijskim odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“, broj 112/07).
Pod tradicijske, odnosno umjetničke obrte mogu se svrstati i oni obrti koji se u procesu izrade
proizvoda ili pružanja usluga koriste i novijim tehnologijama, koristeći se suvremenijim alatima u
nekim fazama izrade kako bi posao bio lakši i brži, ali uz uvjet da se takvim sredstvima-pomagalima
ne obezvređuje estetska razina i karakter tradicijskog, odnosno umjetničkog proizvoda ili usluge.

.NAMJENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA I IZNOS POTPORE
Osnovna namjena:
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
– uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
– upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva,
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta

Dodatna namjena za troškove/usluge – maksimalno do 10% ukupnih prihvatljivih troškova (obavezno
se veže uz barem jednu osnovnu projektnu aktivnost):
– sufinanciranje troškova: komunalne naknade za poslovni prostor, spomeničke rente te
naknade za korištenje općekorisnih funkcija šuma

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 20.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.