Natječaji / Javni pozivi

29. kolovoza 2019. -27. rujna 2019.
Otvoreni

OTVORENI JAVNI POZIV „RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA“ ZA 2019. GODINU

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavilo je Javni poziv „RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA I OBRTA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA“ ZA 2019. GODINU

Predmet ovog programa je dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva iz 2011. godine, a čiji popis je sastavni dio ovog Programa.

Rok za prijavu: 27. rujna 2019. godine

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.

Intenzitet potpore označava udio sredstava s kojim davatelj potpore sudjeluje u financiranju predloženog projekta i može dosegnuti do 100% ukupno prihvatljivih troškova.

Prihvatljivi troškovi su:
1) ulaganja u proizvode/usluge, proširenje ponude proizvoda/usluge, proširenje proizvodnje i pružanja usluga i/ili proširenje tržišta, uvođenje proizvoda/usluga na tržište, uključujući troškove vanjskih usluga u razvoju novog proizvoda/usluge

2) nabava strojeva i radnih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata te računalnih programa namijenjenih isključivo za obavljanje poslovne djelatnosti

3) poboljšanje i prilagodbu poslovnog prostora za obavljanje poslovne djelatnosti,

4) edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika

5) usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (atestiranje opreme i instalacija, testiranje proizvoda, promotivne aktivnosti, grafička rješenja i inovacija u dizajnu proizvoda, ambalaži i dr.)

6) marketinške aktivnosti (nastup na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora, korištenje vanjskih usluga pri istraživanju tržišta (benchmarking), stvaranje tržišne marke, oblikovanje proizvoda/usluge (dizajn), izrada web stranice i izrada promidžbenog materijala).

Prihvatljivi su troškovi nastali od 01.01.2019. godine.

Neprihvatljivi troškovi su:
1) Troškovi nastali prije 01.01.2019. godine

2) Troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i povezani subjekti
s podnositeljem prijave

3) Porez na dodanu vrijednost (bez obzira da li je poduzetnik u sustavu PDV-a ili nije)

4) Nabava rabljene opreme

5) Nabava/kupovina/najam osobnih, teretnih, dostavnih i radnih vozila6

6) Carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade (bankovne naknade, tečajne razlike i sl.)

7) Troškovi izgradnje ili kupovine poslovnog prostora ili zemljišta

8) Troškovi studija

9) Tečajevi stranog jezika

10) Najam opreme

11) Potrošni materijal, nabava/kupovina sirovina/repromaterijala

12) Izrada promidžbenog materijala (ambalaža, vrećice i sl.)

13) Obnavljanje certifikata, kontrolni audit

14) Putni troškovi

15) Web-hosting

16) Oglašavanje u medijima

17) Trošak službenog puta (dnevnice, prijevoz, smještaj)

18) Catering odnosno usluga pripreme, dostave i posluživanja hrane i pića

19) Trošak konzumacije hrane i pića u i izvan ugostiteljskih objekata

20) Nabava oružja

 

Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili
putem pošte od dana raspisivanja Otvorenog javnog poziva na adresu:
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na
područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2019. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB