Natječaji / Javni pozivi

09. srpnja 2018. -29. lipnja 2020.
Otvoreni

POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I UČINKOVITOSTI MSP-a KROZ INFORMACIJSKE I KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT)

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva

Ovim Pozivom doprinijet će se rješavanju identificiranih slabosti u MSP vezanih uz nedostatnu primjenu rješenja informacijske i komunikacijske tehnologije u poslovnim procesima s ciljem povećanja njihove konkurentnosti. Dodjelom potpora male vrijednosti potiču se MSP-ovi na primjenu informacijske i komunikacijske tehnologije radi optimiziranja poslovnih procesa, integriranja poslovnih funkcija, učinkovite organizacije tijeka rada, poboljšanja interakcije s klijentima i dobavljačima te poboljšanja tržišnog položaja poduzeća.

Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 80.000,00 kuna.
Najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 kuna.

Maksimalan intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi:
za mikro i malo poduzeće 85 %
za srednje poduzeće 65 %.

Prijavitelji moraju biti pravne ili fizičke osobe koje su mikro, malo ili srednje poduzeće sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014.

Prihvatljive aktivnosti koje se mogu financirati u okviru ovog Poziva uključuju izradu, razvoj i/ili  nabavu IKT poslovnih rješenja namijenjenih optimiziranju poslovanja, poslovnih procesa i  proizvodnje ; kao i implementaciju, prilagodbu i integraciju poslovnih rješenja s postojećim/novim IKT sustavom.

Po ovom Pozivu ne mogu se financirati aktivnosti povezane s izradom i optimizacijom mrežnih
stranica i web shopa te izradom aplikacija i rješenja za mobilnu trgovinu

Datum početka zaprimanja projektnih prijava21.08.2018 11:00:00

Rok za podnošenje projektnih prijava29.06.2020 00:00:00

 

Važna obavijest! 

Kako je dana 28. kolovoza 2018. iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga premašio 200% raspoložive alokacije Poziva, sukladno Uputama za prijavitelje, obustavlja se zaprimanje projektnih prijedloga. Prijavitelji koji su predali svoje projektne prijedloge prije obustave Poziva će putem sustava eFondovi biti obaviješteni o statusu njihovog projektnog prijedloga.

Po obustavi Poziva podnošenje projektnih prijedloga kroz sustav eFondovi neće biti moguće.

 Ova obustava traje do 11. ožujka 2019. godine.

 U slučaju potrebe za trajnim zatvaranjem ovog Poziva iscrpljenjem raspoložive financijske omotnice, nadležno tijelo obavijestit će potencijalne prijavitelje na ovim stranicama navodeći točan datum zatvaranja.