Natječaji / Javni pozivi

22. rujna 2017. -12. ožujka 2018.
Otvoreni

Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
  • Edukacije / prekvalifikacije / pomoć zapošljavanju
  • Socijalna uključenost
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs
  • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama.

Specifični ciljevi Poziva su:

  • dokvalifikacija, prekvalifikacija i stjecanje stručnih znanja pripadnika ciljane skupine kroz razvoj i provedbu programa obrazovanja odraslih uz korištenje metoda i tehnika prilagođenih korisnicima s različitim vrstama invaliditeta;
  • osnaživanje te razvoj mekih i transverzalnih (prenosivih) vještina marginaliziranih skupina razvojem i provedbom ciljanih programa te radionica;
  • razvoj i širenje individualiziranog pristupa u pružanju usluga mentorstva korisnicima prava na zajamčenu minimalnu naknadu s ciljem radne aktivacije i socijalnog uključivanja;
  • jačanje kapaciteta stručnjaka iz različitih sektora u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada za pripadnike ciljnih skupina.

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn.

VAŽNO!!!

Dana 13. ožujka 2018. godine Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku kao Posredničko tijelo razine 1 u okviru Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.“ objavilo je obustavu ESF Poziva ”Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina”, u periodu od 12. ožujka 2018. od 16:00 h, pa sve do 1. rujna 2018. godine do 24:00 h.