Natječaji / Javni pozivi

12. kolovoza 2022. -12. rujna 2022.
Otvoreni

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća" (Referentni broj: NPOO.C1.1.2. R2-I3.02)

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u povećanje konkurentnosti poduzetnika
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • MSP (SME)
 • Novoosnovana poduzeća
 • Zadruge
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva

PRIVREMENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021. – 2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Bespovratne potpore za novoosnovana poduzeća”.

Cilj Poziva:
Potaknuti rast novoosnovanih malih i srednjih poduzeća (MSP) koja razvijaju inovacije (proizvode i usluge) temeljene na znanju ili visokim tehnologijama, koji su novi ili znatno poboljšani u usporedbi s dostignućima na tržištu. Podržat će se projekti u pred-komercijalnoj fazi za budući razvoj i komercijalizaciju proizvoda/usluga, tehnologija, povećanje proizvodnih kapaciteta povezanih s projektom i povećanje spremnosti poduzeća za investicije.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

 • nadogradnja, osmišljavanje, provjera izvedbe, validacija tržišta ili tehnologije
 • ispitivanje, razvoj pilot-linija
 • zaštita intelektualnog vlasništva i vanjske usluge usmjerene na razvoj inovativne ideje (proizvode, usluge ili tehnologije)
 • osposobljavanje korisnika za specifične vještine za start-up tvrtke (u svrhu izgradnje kapaciteta i spremnosti za investicije)

Raspoloživi iznos sredstava: 141.700.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 200.000,00 HRK
 • najviši iznos 1.000.000,00 HRK

Intenzitet potpore: do 85 % prihvatljivih troškova

Prihvatljivi prijavitelji: novoosnovani MSP-ovi (do 5 godina starosti)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO:

 • od 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati do 12. rujna 2022. godine u 16:00 sati

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu privremenog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 12. rujna 2022. godine u 16.00 sati. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od 12. kolovoza 2022. godine u 11:00 sati.

Budući da se mogućnost prijave na Poziv zatvara 12. rujna 2022. godine u 16:00 sati, prijavitelji čiji projektni prijedlozi budu isključeni iz postupka dodjele neće moći ponovno podnijeti projektni prijedlog.

U slučaju potrebe za obustavljanjem ili zatvaranjem Poziva prije nego što je predviđeno ovim
Uputama, na internetskim stranicama nadležnog tijela (https://mingor.gov.hr) i sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr) bit će objavljena obavijest u kojoj će se navesti da je:

 • Poziv obustavljen na određeno vrijeme (jasno navodeći razdoblje obustave),
 • Poziv zatvoren prije isteka predviđenog roka za dostavu projektnih prijedloga (jasno
  navodeći točan datum zatvaranja).