Natječaji / Javni pozivi

20. svibnja 2022. -30. lipnja 2023.
Otvoreni

Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Komercijalizacija inovacija" (Referentni broj: C1.1.2. R2-I5)

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Investicije u povećanje konkurentnosti poduzetnika
 • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
 • MSP (SME)
 • Obrtnici
 • Trgovačka društva

TRAJNO OTVORENI POZIV ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA U OKVIRU NACIONALNOG PLANA OPORAVKA I OTPORNOSTI 2021.- 2026.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavljuje Poziv za dostavu projektnih prijedloga “Komercijalizacija inovacija” kojim će se poticati investicije mikro, malih i srednjih poduzetnika (MSP) usmjerenih na proizvodnju naprednih i inovativnih proizvoda i usluga visoke dodane vrijednosti.

Cilj Poziva:
Ovim Pozivom će se poticati ulaganja neophodna za komercijalizaciju inovacija i rezultata istraživanja i razvoja. Poticat će se inovativni projekti s najvećom vjerojatnošću za komercijalni uspjeh, a čime će se pokrenuti poslovne aktivnosti i proizvodnja na temelju primijenjenih rješenja. Rezultati projekta su inovacije koje su spremne za tržište.

Prihvatljive aktivnosti koje je moguće financirati:

 1. Inovacije MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 2. Inovacije procesa i organizacije poslovanja MSP-ova u svrhu komercijalizacije novih inovativnih proizvoda i usluga
 3. Početna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu isključivo u svrhu provedbe aktivnosti iz točke 1. i/ili 2.
 4. Potpore MSP-ovima za sudjelovanje na sajmovima povezano s projektom
 5. Prateće aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekta (de minimis potpore)

Aktivnosti pod br. 1. i 2. mogu se provoditi samostalno, dok se aktivnosti pod br. 3. , 4. i 5. ne mogu provoditi samostalno, već samo zajedno s aktivnostima pod br. 1. i 2.

Raspoloživi iznos sredstava: 380.000.000,00 HRK

Iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti po prijavitelju:

 • najniži iznos 760.000,00 HRK
 • najviši iznos 5.320.000,00 HRK

Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP)

Rokovi i način podnošenja projektnih prijedloga:
Projektni prijedlozi podnose se isključivo putem sustava eNPOO:

 • od 20. svibnja 2022. godine od 11.00 sati
 • do iskorištenja raspoloživih sredstava za Poziv, a najkasnije do 30. lipnja 2023. godine

Prijavitelji će projektne prijedloge moći unositi u sustav eNPOO od 20. travnja 2022. godine.

Potencijalni prijavitelji mogu za vrijeme trajanja Poziva postavljati pitanja u svrhu dobivanja dodatnih pojašnjenja i obrazloženja odredbi Poziva. Pitanja se mogu podnijeti isključivo putem sustava eNPOO od 20. travnja 2022. godine do 14 kalendarskih dana prije isteka krajnjeg roka za podnošenje projektnih prijedloga.

Poziv se vodi kao otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 30. lipnja 2023. godine u 11.00 sati ili do iskorištenja raspoloživih sredstava za predmetni Poziv.

Poziv se obustavlja na određeno vrijeme, između ostalog, u trenutku kada iznos traženih bespovratnih sredstava zaprimljenih projektnih prijedloga, u odnosu na ukupnu raspoloživu alokaciju bespovratnih sredstava, dosegne 200% ukupno raspoloživog iznosa bespovratnih sredstava namijenjenog Pozivu.

Više informacija pronađite na poveznici: