Natječaji / Javni pozivi

08. rujna 2023. -09. listopada 2023.
Otvoreni

POZIV za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na sreću i Državnog proračuna za 2023. godinu

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Razvoj civilnog sektora
  • Socijalna uključenost
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Organizacije civilnog društva / neprofitni sektor
  • Udruge

Središnji državni ured za demografiju i mlade poziva udruge mladih i za mlade da sukladno ovom Pozivu za financijsku potporu prijave projekte koji pridonose podizanju kvalitete života mladih.

Prijavitelji sukladno ovom Pozivu mogu prijaviti projekte za sljedeća prioritetna područja:

P.1. Aktivno sudjelovanje mladih u društvu

a) Poticanje mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

b) Lokalni i regionalni programi za mlade

c) Mladi i održivi razvoj zajednice

d) Zapošljivost i konkurentnost mladih na tržištu rada i prevencija ulaska u NEET kategoriju

P.2. Savjetovanje i informiranje mladih, organizacija slobodnog vremena mladih i podrška inicijativama mladih u zajednici

a) Informativni centri za mlade

b) Organizacija slobodnog vremena mladih putem klubova za mlade

c) Centri za mlade

P.3. Mladi u ruralnim sredinama

P.4. Prevencija nasilja nad i među mladima

P.5. Prevencija ovisnosti mladih

Za svako prioritetno područje osiguran je zaseban iznos.

Za provedbu Poziva ukupno je osigurano 1.865.250,00 eura.

Minimalni iznos financijskih sredstava po pojedinom projektu je 10.000,00 eura, a maksimalni iznos po pojedinom projektu je 20.000,00 eura.

Prihvatljivo vremensko razdoblje za provedbu projekata je 12 mjeseci.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 09. listopada 2023. godine u 12 sati.