Natječaji / Javni pozivi

13. srpnja 2018. -31. prosinca 2018.
Otvoreni

Program kreditiranja poduzetništva žena

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • Ostali

Cilj Programa je poticanje osnivanja i razvoja poslovanja malih i srednjih gospodarskih subjekata u većinskom vlasništvu žena, sukladno Akcijskom planu za provedbu Strategije razvoja poduzetništva žena u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2014.-2020. godine.

Poduzetnici koji koriste kredit po ovom Programu kreditiranja su korisnici odnosno krajnji korisnici kredita ovisno o načinu kreditiranja, a mogu biti:

  • trgovačka društva, obrtnici, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, fizičke osobe koje samostalno obavljaju djelatnost, zadruge i ustanove
    – u kojima jedna ili više žena posjeduju najmanje 51% kapitala ili su žene registrirane vlasnice i
    – čiju upravu vodi žena

Pravo na kredit ne postoji, već HBOR o svakom zahtjevu donosi posebnu odluku.

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna, a najviši iznos kredita je 700.000,00 kuna