Natječaji / Javni pozivi

18. lipnja 2019. -03. rujna 2019.
Otvoreni

Program podrške 2019 - Zaklada "Kultura nova"

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • Razvoj civilnog sektora
KORISNICI SREDSTAVA:
 • civilni_sektor_neprofitni_sektor

Zaklada “Kultura nova” je 18. lipnja 2019. godine u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. objavila javne pozive na predlaganje programa i projekata.

U skladu s člankom 3., stavkom 2. i člankom 15. Zakona o Zakladi “Kultura nova” (NN 90/11) te člancima 6. i 26. Statuta Zaklade, odredbama Pravilnika o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava za ostvarivanje svrhe Zaklade i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15) te Odlukom Upravnog odbora Zaklade “Kultura nova” od 15. svibnja 2019. godine, Zaklada je 18. lipnja 2019. u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. objavila javne pozive za dodjelu bespovratnih sredstava programima i projektima organizacija civilnog društva (udruga i umjetničkih organizacija) na području suvremene kulture i umjetnosti, koji se provode u 2020. godini te za višegodišnje programe/projekte koji se provode u 2020., 2021. i 2022. godini.

Na javne pozive u okviru Programa podrške 2019 mogu se prijaviti udruge ili umjetničke organizacije na području suvremene kulture i umjetnosti koje:

 • su upisane u matični registar u Republici Hrvatskoj
 • su upisane u Registar neprofitnih organizacija
 • su uskladile svoj statut ili drugi opći akt s odredbama važećih propisa na temelju kojeg su osnovane i na temelju kojeg djeluju
 • vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • aktivno djeluju u području koje je predmet financiranja
 • su ispunile svoje ugovorne obaveze u provedbi odobrenih podrški od strane tijela državne uprave i tijela javne vlasti
 • nemaju dug prema državi i jedinicama lokalne samouprave po osnovi javnih davanja
 • nemaju pokrenut kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje organizacije
 • imaju osobu ovlaštenu za zastupanje (i potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava) u mandatu što se potvrđuje uvidom u matični registar ili na drugi odgovarajući način
 • svojim djelovanjem nisu u suprotnosti s vrijednostima ustavnog poretka Republike Hrvatske
 • zadovoljavaju sve ostale uvjete navedene u ovom Vodiču za prijavu

Indikativni proračun za Program podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. iznosi 9.750.000 kn, a uključuje i iznose za 2. i 3. godinu provedbe višegodišnje podrške u Programskim područjima 1, 4 i 5. Proračun je po programskim područjima raspoređen na sljedeći način:

 • Programsko područje 1:             6.700.000 kn
 • Programsko područje 2:                150.000 kn
 • Programsko područje 3:                220.000 kn
 • Programsko područje 4:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 5:             1.000.000 kn
 • Programsko područje 6:                340.000 kn
 • Programsko područje 7:                340.000 kn

Zaklada u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. raspisuje javne pozive u sedam programskih područja.

Više informacija pronađite na poveznici