Natječaji / Javni pozivi

11. lipnja 2018. -07. rujna 2018.
Otvoreni

Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

PODRUČJE NATJEČAJA:
 • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
KORISNICI SREDSTAVA:
 • Trgovačka društva
 • Građani

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG–BICRO) otvorio je Javni poziv za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata za poduzetnike kroz Program provjere inovativnog koncepta (PoC7 PRIVATE)

Sedmim pozivom za sufinanciranje projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta pozivaju se zainteresirani koji zadovoljavaju uvjete javnog poziva da prijave svoje projekte preko Prepoznatih centara zaduženih za pružanje podrške natjecateljima kroz postupak prijavljivanja i implementaciju projekata.

Cilj Programa je podrška inovacijama u ranoj fazi istraživanja kako bi se osigurao pred-komercijalni kapital za tehničku i komercijalnu provjeru inovativnog koncepta te jačanje kapaciteta i sposobnosti privatnog sektora za istraživanje, razvoj i inovacije.

Poziv je namijenjen pravnim ili fizičkim osobama koje su:

 • fizičke osobe koje imaju ozbiljnu namjeru osnovati trgovačko društvo i koje nisu vlasnici više od 50% udjela u poduzećima koja imaju status velikog poduzetnika koji se bavi istom djelatnosti kao i PoC7 natjecatelj
 • poduzetnici (trgovačka društva) koja spadaju u jedno od tri kategorije: mikro, mali i srednji poduzetnici

Program je namijenjen sufinanciranju pred-komercijalnih aktivnosti u početnoj fazi razvoja novih proizvoda, usluga i tehnoloških procesa:

 • provjera i zaštita intelektualnog vlasništva,
 • izrada funkcionalnog prototipa,
 • demonstracija tehničke izvedivosti
 • dodatne aktivnosti (analiza tržišta ili izrada studije isplativosti, izrada koncepata i strategija za razvoj ili komercijalizaciju proizvoda (studija ili plan za komercijalizaciju))

Intenzitet potpore:

 1. Mikro i mala poduzeća: do 70 % ukupnih prihvatljivih troškova
 2. Srednja poduzeća: do 60 % ukupnih prihvatljivih troškova

Projektne prijave zaprimat će se od 11. lipnja 2018. do 12. srpnja 2018. u 23:59:59 satiPrijava se podnosi na način, da se zajedno sa popratnom dokumentacijom, pošalje na jednu od e-mail adresa prepoznatog centra kojeg ste izabrali. Sve prijave zaprimljene nakon isteka roka za dostavu neće biti razmatrane.

VAŽNA OBAVIJEST: Dana 05. srpnja 2018. produljuje se rok za dostavu projektnih prijava za sufinanciranje istraživačko-razvojnih projekata kroz Program provjere inovativnog koncepta.
Umjesto 12. srpnja 2018. produljuje se rok za dostavu prijava do 07. rujna 2018. do 16:00:00 sati. Ostale odredbe predmetnoga Javnog poziva ostaju neizmijenjene.