Natječaji / Javni pozivi

12. svibnja 2020. -26. svibnja 2020.
Otvoreni

Program "Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina" za 2020.

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • investicije_u_razvoj_poslovnih_planova_gospodarstvenika
  • Turizam
  • Ostalo
KORISNICI SREDSTAVA:
  • Obrtnici
  • Trgovačka društva
  • socijalni_poduzetnici_zadruge

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta objavljuje Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu.

Dodjela bespovratnih sredstava gospodarskim subjektima registriranim na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti i s udjelom više od 5% u stanovništvu pripadnika nacionalnih manjina prema Popisu stanovništva 2011., a čiji popis je sastavni dio ovog Programa.

Korisnici bespovratnih sredstava temeljem ovog Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća (isključivo obrti, trgovačka društva i zadruge), osim onih kojima je pretežita djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti NKD 2007 (“Narodne novine”, broj 58/07 i 72/07), iz Područja A–Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.

Prijave se zaprimaju isključivo od 12. svibnja 2020. godine. Otvoreni javni poziv je otvoren do 26. svibnja 2020. godine.

Najniži iznos potpore koji se može dodijeliti je 50.000,00 kuna.
Najviši iznos potpore koji se može dodijeliti je 200.000,00 kuna.
 
Namjena sredstava je za:
 
– ulaganje u unaprjeđenje proizvodnje,
– ulaganje u razvoj novih proizvoda/usluga,
– prilagodba, uređenje i poboljšanje poslovnog i proizvodnog prostora,
– usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda,
– marketinške aktivnosti i ulaganja za izlazak na nova tržišta,
– edukacija i stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenika.
 
Prijava (Prijavni obrazac s propisanom dokumentacijom) se podnosi Ministarstvu neposredno ili putem pošte od 12.05.2020. godine na adresu:
 
MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
Prijava na Otvoreni javni poziv za Program „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva i obrta na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina“ za 2020. godinu
Ulica grada Vukovara 78
10000 ZAGREB