Natječaji / Javni pozivi

08. kolovoza 2018. -21. rujna 2018.
Otvoreni

Program razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini

PODRUČJE NATJEČAJA:
  • Javna infrastruktura
KORISNICI SREDSTAVA:
  • jlrs

Ministarstvo turizma objavilo javni poziv za dodjelu potpora jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave prema Programu razvoja javne turističke infrastrukture u 2018. godini.

Programom će se sufinancirati projekti uređenja morskih i ostalih plaža, nastavak izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili adaptacije centara za posjetitelje i interpretacijskih centara te izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija ili adaptacija centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema (sukladno projektu „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“), javna turistička infrastruktura u funkciji aktivnog turizma (uređenje i označavanje postojećih i novih cikloturističkih, pješačkih i jahačkih ruta), uređenje i opremanje javnih zahoda na područjima velike koncentracije turističkog prometa te izrada projektno-tehničke dokumentacije za javna golf igrališta i žičare.

Za dodjelu potpora iz Fonda kao predlagatelji projekta mogu se prijaviti:

  • Jedinice područne (regionalne) samouprave – županije
  • Jedinice lokalne samouprave – gradovi i općine

U skladu s projektom Vlade RH „Slavonija, Baranja i Zapadni Srijem“, Ministarstvo turizma sufinancira i izgradnju, dogradnju, rekonstrukciji ili adaptaciju centara za posjetitelje i interpretacijskih centara na području Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema s minimalno 100.000, a maksimalno 800.000 kuna.

Ministarstvo turizma sufinancirat će do 80%, odnosno 90% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog projekta. Maksimalni iznos sufinanciranja ovisit će o indeksu razvijenosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Prijave su moguće do 21. rujna 2018. godine.